LA FUNCIÓ DE REPRODUCCIÓ
 
AVALUACIÓ

 

 

EXCEL·LENT

 

ACCEPTABLE

 

INSUFICIENT

REFERENT AL CONTINGUT

El contingut està complet i ha estat perfectament elaborat, complementant amb tots els recursos que tenien al seu abast.  i 

 El contingut està complet, encara que no ha estat massa elaborat.

El contingut no està complet. 

 PRESENTACIÓ DEL TREBALL

La presentació del treball està perfecta, l'escrit ben organitzat, s'entén .

Està escrit amb correcció ortogràfica. També s'han inclós imatges.

La presentació del treball està prou bé, hi ha poques faltes d'ortografia.

 El treball no està ben organitzat, hi ha moltes faltes d'ortografia.

 

ACTITUD

TREBALL GRUPAL

Tots els membres del grup s'han involucrat en les tasques.

S'han posat d'acord en les decisions. 

 Han intentat posar-se d'acord, però de vegades els ha costat. Algun membre del grup no ha portat informació en algunes ocasions.

 

 

 

 El treball en grup ha sigut difícil, no s'han posat d'acord en les decisions.

   
   
Webquest elaborada per Lola amb