LA FUNCIÓ DE REPRODUCCIÓ
 
PROCÉS

 Els apartats a treballar seran els següents:

  1.   La funció de reproducció.

  2.- L'aparell reproductor masculí.

3.- L'aparell reproductor femení.

4.- La menstruació. La pubertat.

5.- La fecundació.

6.- L'embaràs i el part.

Les qüestions a contestar són les següents:

Quina és la diferència entre la reproducció sexual i l'asexual?

La fecundació dels mamífers és interna o externa? Raona la resposta.

Què és el zigot?

Com es produeix la fecundació? Explica en quina part de l'aparell reproductor femení té lloc cadap part del procés.

Com es desenvolupa el fetus al llarg dels 9 mesos de gestació?

Com comença el part?

Què és la menstruació?

Quins són els canvis que es produeixen durant la pubertat? 

 

 

 
RECURSOS 
LA FECUNDACIÓ
LA MENSTRUACIÓ
LA REPRODUCCIÓ HUMANA
LA REPRODUCCIÓ HUMANA
EL PART
APARELL REPRODUCTOR FEMENÍ I MASCULÍ
   
   
Webquest elaborada per Lola amb