Eines del webQuest
 
INTRODUCCIÓ

L'objectiu d'aquest webQuest és mostrar un proposta d'activitat, que promogui:

·         El treball cooperatiu.

·         Compartir informació sense dependència d'espai ni de temps.

·         Que els alumnes s'encarreguin de la recerca de coneixement mostrant que aquesta no és una tasca exclusiva de mestres o professors.

·         Que els alumnes es converteixin en generadors de coneixement per als seus companys.

·         El descobriment i l'aprofitament d'algunes eines que ofereix la web 2.0

   
   
Webquest elaborada per Eloi Gabriel amb