Els típics tòpics
 
INTRODUCCIÓ

figuretes

«Quan els confilctes no deriven en violència manifesta, s’expressen mitjançant el prejudici social. [...] Un prejudici és la presa d’una decisió, o bé l’adopció d’un criteri, una actitud o una creença a priori, abans de tenir tots els elements necessaris per fer-ho. Es tracta d’una deformació del judici racional en favor de l’interés propi o de l’interés del grup. En general, va acompanyat d’intenses experiències emocionals de gust o disgust, d’aquí la seva efectivitat [...]»
 

K. Young  Psicología social

El primer pas per evitar els prejudicis és ser-ne conscient, identificar-los, buscar les seves arrels. Els tòpics són l’expressió generalitzada dels prejudicis. Sovint usem els topics per etiquetar, i després busquem en els individus les característiques que confirmen el tòpic en lloc de veure’ls tal com són en realitat. Això, apart de ser injust, és perillós i ens empobreix com a éssers humans. Per tant, amb aquesta activitat, intentarem aprendre a detectar els tòpics més comuns i a aprofundir en les veritats que emmascaren.

Sou un equip de creatius de la Comissió Espanyola de la Campanya Europea de la Juventut contra el Racisme, la Xenofòbia, l’Antissemitisme i la Intolerància i us han demanat de dissenyar un tríptic que es repartirà amb els materials didàctis de l’Any europeu del diàleg intercultural 2008. 

 

   
   
Webquest elaborada per Paula Vicens amb