introducció
tasques
procés
avaluació
conclusions
 
  INTRODUCCIÓ  
 

 

"La percepción de la existencia del otro como alguien diferente es motivo de acercamiento y puede serlo de alejamiento o de rechazo. Como el ser humano es cultural, sus características culturales puedes ser motivo para cualquiera de esas dos actitudes."

(Gimeno Sacristan, 2002)

 

Quotidinament vivim a les nostres aules situacions on la interacció amb l’alumnat evidencia la diversitat cultural . Des de la seva estètica, passant pels hàbits alimentaris, per les llengües vehiculars que utilitzen per a relacionar-se, així com pels trets religiosos que els identifiquen. Sovint respectem aquesta diferència, però fer-ho de manera sistemàtica no és fàcil quan no s’està educat ni format per a fer-ho.

L’objectiu d’aquesta webquest és que ens endinsem de ple en la diversitat de maneres que tenim de relacionar-nos amb les cultures. I com a conseqüència, que reflexionem sobre la diversitat cultural del propi centre i la manera d’atendre-la. És en definitiva una oportunitat per a tot aquell professorat interessat a construir noves formes de relació amb un alumnat cada vegada menys nouvingut i més autòcton. Potser ha arribat el moment que ens preguntem:

Qui és diferent a qui?
 
     
     
 
Webquest elaborada per amb