EL CONFLICTE: EINA DE COHESIÓ
 
 
introducció
tasques
procés
avaluació
conclusions
 
  INTRODUCCIÓ  
 

 

Un dels principals problemes del professorat que treballa a diari amb col.lectius d'alt risc d'exclusió social és precisament, els membres d'aquests col.lectius i els estereotips i tòpics que arroseguen amb el seu país d'origen.

Aprendre a detectar, conèixer i vèncer aquests estereotips pot ser una valuosa eina de feina alhora de resoldre els conflictes que es creen.

Aprendre l'origen de l'estereotip, veure com afecta a la vida diària dels nostres alumnes i lluitar per resoldre'l, ens ajuda a convertir un conflicte creat a l'aula en una font de coneixement de les costums i les veritats de cadascun dels col.lectius que conformen l'aula.

Treballar el conflicte permet cohesionar el grup i ajudar a entrendre que les DIFERÈNCIES son mínimes al costat de les SEMBLANCES.

Per treballar tots aquests conceptes: diferències, semblances, esterotips, tòpìcs... i trobar una manera d'analitzar, controlar i treure'n un ús positiu del CONFLICTE, us plantegem un exercici senzill i divertit per convertir una situació negativa a classe en una clau per trobar punts d'unió.

ACONSEGUIR QUE UN CONFLICTE GENERAT PER ESTEREOTIPS NEGATIUS ESDEVINGUI UNA EINA DE COHESIÓ GRUPAL. 
     
     
 
Webquest elaborada per Marina Martori amb