LA SEXUALITAT
 
PREGUNTES

1-     Dibuixa l’aparell reproductor masculí i posa totes les seves parts.

2-     Dibuixa l’aparell reproductor femení i posa totes les seves parts.

3-     Escriu quatre canvis que es produeixen en la pubertat femenina i masculina.

4-     Què és la sexualitat en l’adolescència?

5-     Dibuixa tot el recorregut del espermatozoide fins arribar a l’òvul. A quina velocitat va?

6-     Què passa si l’òvul es fecundat dues vegades?

7-     Dibuixa un fetus d’un mes i les seves característiques.

8-     Quant temps dura la gestació i quins canvis es produeixen.

9-     Què és el VIH?

10- Escriu tres tipus de prevenció sexual i busca les seves imatges.

   
   
Webquest elaborada per Classe 6čA Lluís Vives amb